Get Adobe Flash player

Skype kontakt

Contact

Email:
Predmet poruke:
Poruka:
1+1 jednako je:

Isplata autorskih honorara

porezi za autorsko delo

Autorsko delo strogo je regulisano Zakonom o autorskom pravu. Autorske honorare možete isplaćivati isključivo ako se radi o autorskom delu. Autorski honorar mora biti definisan kroz ugovor o autorskom delu, u pisanom obliku. Moraju biti definisani naziv dela, korisnik i način korišćenja. Tek tada se može isplatiti autorski honorar autoru koji se ovde uvek tretira kao fizičko lice.

Opširnije: Isplata autorskih honorara

Naši prevodioci rade za većinu državnih ustanova, vladinih i nevladinih organizacija, različite privredne, kulturne i političke subjekte. Oni imaju sve potrebne reference, kao i dugogodišnje iskustvo na poslovima pisanog, simultanog i konsekutivnog prevodjenja, te Vam možemo garantovati brze i efikasne usluge koje odgovaraju svetskim standardima. Dokaz za to su, izmedju ostalog, ugovori o poslovnoj saradnji koje, iz godine u godinu, imamo sa različitim Ministarstvima i Fakultetima.

Opširnije: Prevodilačke usluge