Poslodavac može sa odredjenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku odredjene stvari, samostalno izvršenje odredjenog fizičkog ili intelektualnog posla.

 

Autorski biro nudi uslugu sklapanja ugovora o delu i naplate istog u ime i za račun fizičkog lica

FORMA ZA UGOVOR O DELU