Popunite ovaj formular a potom pritisnite dugme za slanje. Odgovorićemo u najkraćem vremenskom roku.

Podaci koji su neophodni za formiranje autorskog ugovora:

Korisnik autorskog dela

Adresa korisnika

PIB

Ime i prezime zastupnika

Ime i pezime autora

Adresa autora

Opstina autora

Grad autora

JMBG autora

Broj pasosa za strane drzavljane

(ako je autor strani drzavljanin)

Broj racuna

Kod banke

Autor je penziono osiguran:

da    ne

Osiguran je u fondu Nemanjina      Novi Beograd     Vojvodina

Drugo

Autor je clan udruzenja i na taj nacin ostvartuje penziono osiguranje

(opciono)

Autor je strani drzavljanin

(opciono)

Autorsko delo
 

Dogovoreni NETO iznos
ili dogovoreni BRUTO iznos
Rok predaje autorskog dela
Rok placanja
Kontakt telefon
Kontakt mail
   

Ime

E-mail adress


Vaše pitanje

autorski ugovor autorski biro