Get Adobe Flash player

Skype kontakt

Contact

Email:
Predmet poruke:
Poruka:
1+1 jednako je:

Studije

životna sredina

Autorski biro, za potrebe i po pozivu različitih privrednih subjekata, dostavlja Studije o proceni uticaja odredjenih objekata, fabrika, centara i dr. projekata na životnu sredinu. Za tu svrhu angažujemo tim stručnjaka (Prim. dr i inženjera iz oblasti toksikologije i gradjevine). Sve navedene studije se rade u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. Glasnik RS 135/4) i Rešenjem Sekretarijata za zaštitu životne sredine o obimu i sadržaju.

Takodje, pored već navedenog, u mogućnosti smo da:

Ukoliko i Vaš projekat ne može da se realizuje (da se izgradi i dobije upotrebnu dozvolu), odnosno čeka na postupak procene uticaja na životnu sredinu i dobijanje saglasnosti na istu, javite nam se.
- prikupljamo podatke o geološkim, hidrološkim  seizmološkim karakteristikama terena sa njihovim prikazom,
- predlažemo mere za smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu (mere definisane zakonskom regulativom i tehničkom dokumentacijom,
- dostavljamo Program praćenja uticaja na životnu sredinu (voda, vazduh…).