Ukoliko ste

Autor ili Korisnik autorskog dela

Možemo Vam pomoći da na jednostavan način primite ili isplatite autorski honorar

Korak 1

Kao autor ili korisnik dela pošaljete nam podatke za formiranje autorskog ugovora.

Korak 2

Mi formiramo trojni ugovor i nakon potpisivanja šaljemo korisniku fakturu za plaćanje.

Korak 3

Isplaćujemo autora i za njega plaćamo pripadajuće poreze i doprinose.

isplata autorskog honorara

autorski ugovor

Podatke za formiranje autorskog ugovora možete nam poslati na brz i jednostavan način putem forme klikom na dugmiće ispod.

Autorski biro

Mi smo preduzeće, odnosno autorska agencija koje postoji od 1990. godine i uspešno radi na poslovima sklapanja autorskih ugovora i naplate autorskih honorara. Na obostrano zadovoljstvo sarađujemo sa fakultetima, osnovnim i srednjim školama, ustanovama kulture, osiguravajućim i farmaceutskim kućama, marketinškim agencijama, građevinskim i arhitektonskim firmama i mnogim drugim preduzećima u Srbiji i inostranstvu.

U našoj bazi imamo preko 10.000 autora, a istoj se možete pridružiti i Vi. Potrebno je da radite nešto što se smatra autorskim delom i da imate dogovor sa naručiocem koji to delo želi da kupi odnosno da plati određenu naknadu za njegovo korišćenje. Sve ostalo je na nama.